Meny
i

Ole Ivars 50 årsjubilieum i Vikingskipet - Hamar

Avisartikler Hamar Dagbladet . no

Ole Ivars 50 årsjubileum ble en flott og vellykket fest for mange i Vikingskipet....!

For en jubileumsfest!

3.500 møtte opp da Ole Ivars markerte sitt 50-årsjubileum som band i Vikingskipet.

 

 

Kilde: www.ostlendingen.no